OpenWRT dla WNDR3700v2 – v0.2

Dzisiaj zbudowałem kolejny obraz OpenWRT dla WNDR3700v2. Za namową kilku osób publikuję tego builda, żeby osoby startujące w temacie miały łatwiej…
Ponieważ build jest budowany na moje potrzeby – nie ma interface do konfiguracji – wyłącznie CLI przez Telnet/SSH.
Standardowo zmieniam też startowy adres IP dla sieci na wskazany poniżej !
Urządzenie Netgear WNDR3700 v2 (nie testowano na v1)
Build rev: 31285
Wydanie: trunk
Kernel: 3.2.14
Luci Brak – tylko CLI
Bazowy adres IP: 10.0.0.1

Kilka skompilowanych dodatków np.:
Syslog-ng
OpenVPN
uhttpd
RRDTool
RRDCgi
USB-Storage
EXT4
Do pobrania:
02_config.7z (21 pobrań)   md5sum: c6503671e41f88d8e4c01e1cc039f6f0
openwrt-ar71xx-generic-wndr3700v2-squashfs-factory.7z (19 pobrań)   md5sum: 463d17a79f82030dd76df804b3e82cf6
openwrt-ar71xx-generic-wndr3700v2-squashfs-sysupgrade.7z (18 pobrań)   md5sum: 9de10f913851a9f4786b7f2edad2662d

Na chwilę obecną nie stwierdzono wadliwego działania.
Przypominam, że nie ponoszę odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku modyfikacji urządzenia lub/i modyfikacji buildów zawartych w tym artykule…