PHP require() i include()

Dla pamięci: dyrektywy require() i include() – zasadnicze różniceOba mechanizmy służą zasadniczo do tego samego – dołączanie kodu z plików, różnice występują jednak w obsłudze błędów co może mieć wpływ na działanie aplikacji i jej bezpieczeństwo

  1. require() dołącza do parsowania kod niezależnie od tego czy spełnione zostały warunki w instrukcjach warunkowych, include() zwraca uwagę na warunki
  2. requre() w przypadku błędu generuje błąd krytyczny (E_COMPILE_ERROR), który powoduje zatrzymanie wykonywania skryptu, include() w przypadku błeu generuje natomiast ostrzeżenie (E_WARNING) i przetwarza dalszą część kodu

Oba mechanizmy posiadają rozszerzenie w postaci require_once() oraz include_once(), które nie ładują pliku jeżeli był już wcześniej załadowany.