Ubiquiti Nanostation M5 opis i konfiguracja na przykładzie mostu radiowego

Minęło trochę czasu od odebrania przesyłki z urządzeniami Ubiquiti Nanostation M5. Zeszło trochę czasu na montaż urządzeń w miejscu docelowym a konfiguracja okazała się być najmniejszym problemem. Aktualnie urządzenia służą do połączenia dwóch budynków siecią LAN. Budynki nie znajdują się od siebie w jakieś ogromnej odległości (około 90m), ale połączenie kablowe/światłowodowe wymagało by prowadzenia około 700m linii z uwagi na przebieg tras kablowych. Standardowa przerzutka (wędka) między budynkami nie wchodziła w rachubę.

Opis

Nanostation M5 jest urządzeniem pracującym wyłącznie w paśmie 5GHz, w handlu dostępne jest także urządzenie pracujące także w paśmie 2,4GHz (Nanostation M2).

W opakowaniu można znaleźć:

 • Urządzenie
 • Dwie plastikowe opaski służące do montażu na maszcie
 • Adapter PoE
 • Kabel zasilający do adaptera PoE
 • Krótka nota w kilku językach, zaświadczająca o zgodności z dyrektywami.

Na próżno szukać choć jednego kabelka Ethernet, ale przecież mamy ich pełne kartony.

Samo urządzenie zbudowane jest solidnie i wydaje się być trwałe przy montażu na zewnątrz. Z informacji znalezionych w specyfikacji zakres temperatur pracy to od -30C do 70C, przy wilgotności 95%. Materiał obudowy jest odporny na działanie promieniowania UV W dolnej części znajduje się ściągana osłona, pod którą kryją się dwa złącza Ethernet: Main (LAN1), Secondary (LAN2) oraz przycisk reset.

Nanostation-Connectors

W górnej części znajdują się wskaźniki LED: zasilanie, LAN1, LAN2, oraz 4 diody wskazujące moc sygnału.

Nanostation-LED

Urządzenie napędzane jest przez chip Atherosa AR7420, taktowany zegarem 400MHz, 8MB pamięci flash oraz 32MB pamięci RAM, łącze radiowe realizowane jest poprzez dwie wbudowane anteny 16dBi.

Fabrycznie Nanostation M5 posiada ustawiony adres na 192.168.1.20 a użytkownik i hasło to odpowiednio ubnt/ubnt. Urządzenia otrzymałem z zainstalowaną wersją 5.5.3 systemu AirOS

Instalacja

Fabrycznie urządzenie przystosowane jest do montażu na maszcie o przekroju okrągłym. Montaż przeprowadzamy przy użyciu załączonych w zestawie opasek zaciskowych. W moim przypadku takie rozwiązanie powinno było wystarczyć, ale z uwagi na różnicę poziomów zdecydowałem się na zakup dedykowanych uchwytów pozwalających na łatwiejsze wycelowanie urządzeń na siebie. Uchwyt posiada przegub kulowy dający dość dużą swobodę w manipulowaniu właściwym ukierunkowaniem urządzenia. W czasie instalacji należy zwrócić uwagę na wzajemną widoczność urządzeń (wszelkie przeszkody negatywnie wpływają na stabilność łącza radiowego) oraz właściwe ukierunkowanie. Dobrze ustawione anteny to 90% sukcesu. Dokładną regulację można przeprowadzić finalnie po zestawieniu połączenia w czym pomocne będą diody znajdujące się na urządzeniu.

Podłączenie.

Nanostation zasilane jest poprzez PoE, więc wystarczy jeden kabel Ethernet aby uzyskać połączenie z urządzeniem i dostarczyć mu zasilanie. Adapter PoE łączymy po stronie LAN do switcha lub routera a po stronie PoE do Nanostation do złącza LAN0. Połączenia szyjemy klasycznym kablem Ethernet “na wprost”. Oczywistością jest, że adapter PoE nie nadaje się do montażu na zewnątrz – tak dla jasności. Dla zapewnienia właściwej ochrony urządzenia i adaptera PoE połączenie pomiędzy Nanostation a adapterem bezwzględnie musi być zrealizowane ekranowanym kablem wraz z ekranowanymi złączami RJ-45, a gniazdo 230V musi posiadać podłączony bolec uziemienia. Dodatkowo w konfiguracji urządzenia możemy „przepuścić” PoE na drugi port Ethernet, dzięki czemu możemy podłączyć dla przykładu dodatkową kamerę IP z PoE do tego samego Nanostation.

Konfiguracja – opis na przykładzie mostu radiowego

Z przyzwyczajenia wolę interface w języku angielskim, więc poniższe informacje także zawierają nazwy i screeny w tym języku. Dodatkowo dla uproszczenia na potrzeby opisu nazwę urządzenia jako:

 • [Urządzenie_AP] – pierwsze urządznie  pracujące jako Access Point
 • [Urządzenie_ST] – drugie urządzenie pracujące jako Station

Dostęp do urządzenia uzyskujemy przez dowolną przeglądarkę stron web. Wspomniany wcześniej adres fabryczny to 192.168.1.20 oczywiście urządzenie z którego chcemy się podłączyć musi znajdować się w tej samej podsieci. Po podaniu poświadczeń (ubnt/ubnt) zostajemy poproszeni o wskazanie kraju w którym urządzenie będzie pracowało. Wybór determinuje dostęp do odpowiednich kanałów oraz właściwą moc urządzenia (wg norm lokalnych), więc właściwe wskazanie kraju pozwoli nam spokojnie spać, oraz języka w jakim chcemy mieć widoczny interface. Dodatkowo na ekranie logowania wymagane jest zaakceptowanie warunków użytkowania. Podczas kolejnych logowań opcje te nie zostaną wyświetlone ponownie. Po zalogowaniu pojawi się ekran konfiguracyjny z zakładkami.

Nanostation-MenuBar

Szczegółową rozpiska każdej opcji dostępna jest w dokumentacji AirOS, która jest do pobrania na stronie producenta, gdyż nie zamierzam przepisywać dostępnych materiałów a skupie się wyłącznie na opcjach niezbędnych i przydatnych do realizacji założonego połączenia pomiędzy dwoma punktami.

Pierwsza rzecz przed konfiguracją to zmiana hasła dostępu do urządzenia. Po zalogowaniu system przypomina o tym obowiązku komunikatem w dolnej części okna.

Zmiana hasła i nazwy użytkownika możliwa jest po wejściu na zakładkę [SYSTEM], na której znajdziemy sekcję [System Accounts]Nanostation-User

Możemy to zmienić nazwę użytkownika z klasycznego admin na inne. Po wciśnięciu ikonki kluczyka po prawej stronie pola edycyjnego, uzyskamy możliwość zmiany hasła.Nanostation-Password

Istnieje możliwość dodania użytkownika z prawami do wglądu, ale nie do edycji konfiguracji. Służy do tego checkbox [Read-Only Account]. Po zaznaczeniu tej opcji ustawienie nazwy użytkownika i hasła przeprowadza się w sposób analogiczny jak użytkownika głównego.

Kolejnym elementem do zmiany jest nadanie właściwych adresów dla urządzeń w sieci. Potrzebujemy do tego dwóch wolnych adresów IPv4. Właściwe dane podajemy w zakładce [NETWORK] w polach [IP Address], [Netmask], [Gateway IP]. Pozostałe opcje pozostawiamy w spokoju na domyślnych wartościach jak na poniższym obrazku, przy czym zwracamy szczególną uwagę na wartość parametru [Network Mode] aby była ustawiona na „Bridge”.

Nanostation-Network

Po zakończeniu edycji – wprowadzeniu właściwych danych wciskamy przycisk [Change] a w konsekwencji w górnej części okna pojawi się pole, w którym możemy wpisaną konfigurację przetestować, zapisać lub anulować zmianyNanostation-CommitPrzy wyborze opcji [Test] zmiany wprowadzane są do konfiguracji tymczasowej, która ulega nadpisaniu przy restarcie urządzenia przez konfigurację globalną. Powala to na odzyskanie dostępu do urządzenia po wprowadzeniu niewłaściwej wartości jakiegoś parametru – w sposób prosty restartując urządzenie. [Apply] wprowadza zmiany do konfiguracji globalnej.

Po nadaniu właściwych adresów dla obu urządzeń możemy przejść do konfiguracji połączenia radiowego, którego parametryzacja znajduje się w zakładce [WIRELESS]. Odpowiednio dla obu urządzeń opcje na załączonych screenach:

 Nanostation-AP-WirelessNanostation-ST-Wireless

Ważne ustawienia:

[Wireless Mode]:

 • [Urządzenie_AP]: Access Point
 • [Urządzenie_ST]: Station

[WDS (Transparent Bridge Mode)] – opcja włączona. Pozostawienie tej opcji wyłączonej gdy mamy w sieci działający serwer DHCP a klienci za łączem radiowym mają pobierać adresy dynamicznie nie jest dobrym pomysłem. W trybie WDS łącze radiowe działa analogicznie jak kabel miedziany przepuszczając pakiety na warstwie 2 protokołu TCP-IP.

[SSID] – nazwa sieci. Na obu urządzeniach ustawiamy tą samą nazwę.

[Hide SSID] – dostępne wyłącznie na [Urządzenie_AP] pozwala na nierozgłaszanie nazwy sieci. Nie jest to żadne zabezpieczenie, ale po co się przedstawiać wszystkim dookoła.

[Lock to AP MAC] – dostępnie wyłącznie na [Urządzenie_ST]. Opcjonalnie podajemy tu adres MAC [Urządzenie_AP]. Opcja zwiększa nieznacznie bezpieczeństwo, podobnie jak ukrycie SSID

[Channel Width] – Określamy szerokość kanału transmisji. Szerokość transmisji determinuje m.in. przepustowość łącza radiowego. Przy dużych odległościach zmniejszenie wartości może pozytywnie wpłynąć na stabilność połączenia. Na obu urządzeniach konfigurujemy tą samą wartość.

[Channel Shifting] – Pozwala na „przesunięcie” częstotliwości kanału i użycie wartości niestandardowych. Nie miałem problemu ze znalezieniem wolnego kanału więc na obu urządzeniach ustawiłem na „Disabled”

[Frequency, MHz] – Dla [Urządzenie-AP] wybieramy częstotliwość kanału na którym budujemy łącze radiowe.

[Output Power] – regulacja mocy urządzenia

Sekcja [Wireless Security] – definiujemy zabezpieczenia. Oczywiście metoda i klucz muszą być takie same w obu urządzeniach. W [Urządzenie_AP] mamy dodatkowo możliwość ustawienia listy adresów MAC urządzeń, które mają mieć prawo podłączenia się do naszego Access Point.

Po wprowadzeniu stosownych zmian do panelu konfiguracji [WIRELESS] urządzenia powinny zacząć nawiązywać połączenie. Większość informacji na temat połączenia znajdziemy w zakładce [MAIN]. Poniżej ekrany odpowiednio dla [Urządzenie_AP] i [Urządzenie_ST]:
Nanostation-AP-Main Nanostation-ST-Main

Na tej zakładce znajdziemy wskaźniki jakości i przepustowości zestawionego łącza, status poszczególnych interface oraz ich parametry.

Warto jeszcze zajrzeć na zakładkę [Services], gdzie znajdziemy kilka wartych uwagi opcji takich jak:

Nanostation-Services

 • [Ping Watchdog] – umożliwia zrestartowanie urządzenia w przypadku braku odpowiedzi od wybranego urządzenia
 • [SSH Server] – ustawienie parametrów dostępu przez klienta SSH
 • [NTP Client] – ustawienie serwera czasu, z którego ma następować synchronizacja
 • [System Log] – włączenie rejestrowania zdarzeń zarówno na urządzeniu jak i na zdalny zbieracz logów.

Dodatkowo w menu [Tools] znajdują się narzędzia pozwalające odpowiednio:

 • [Align Antenna] – ustawianie anteny wraz z pomocną sygnalizacją audio dla instalatora
 • [Site Survey] – skanowanie w poszukiwaniu sieci bezprzewodowych
 • [Discovery] – Informacje o stacjach „sąsiednich”
 • [Ping] – narzędzie do pingowania
 • [Traceroute] – nazwa mówi za siebie
 • [Speed Test] – narzędzie do badania szybkości
 • [airView] – zaawansowane narzędzie do analizy częstotliwości (jego użycie powoduje utratę łączności radiowej z innymi urządzeniami)

Powyższy artykuł nie wyczerpuje możliwości urządzeń Ubiquiti Nanostation M5 a jedynie pokazuje sposób ustawienia mostu radiowego pomiędzy dwoma punktami.  Celowo nie napisałem nic o technologii airSelect ani nie rozpisywałem się zbytnio na temat airView.

11 przemyśleń nt. „Ubiquiti Nanostation M5 opis i konfiguracja na przykładzie mostu radiowego

 1. Jak połczyć 3 rutery z nanostation? Jakie powinny mieć adresy IP?

 2. Witam, może mi ktoś pomóc jak połączyć:
  ruter z dostępem internetu—–nanostation 1 —nanostation 2—-ruter 2 oraz do rutera z dostępem do internetu ma być podłączony jeszcze po kablu ruter 3. Jak skonfigurować , jakie adresy IP powinny być nadane urządzeniom. Jestem laikem w tej sprawie, dlatego proszę o jasne i rzeczowe wytłumaczenie.
  Dziękuję

 3. Witam, może mi ktoś pomóc jak połączyć:
  ruter z dostępem internetu—–nanostation 1 —nanostation 2—-ruter 2 oraz do rutera z dostępem do internetu ma być podłączony jeszcze po kablu ruter 3. Jak skonfigurować , jakie adresy IP powinny być nadane urządzeniom. Jestem laikem w tej sprawie, dlatego proszę o jasne i rzeczowe wytłumaczenie.
  Dziękuję

 4. Witam, a co jeśli chciałbym zrobić most, ale:
  do AP podłączone są już 3 inne stacje na 192.168.1.xxx w sieci do której jest wpięty rejestrator (który chcę oglądać tam gdzie jest AP ma podsieć 192.168.205.xxx

 5. Witam
  Czy opisana wyżej konfiguracja może być zastosowana do połączenia kamery IP z rejestrator em?

  1. Jeżeli dobrze rozumiem Twoje pytanie to tak – można podłączyć innego klienta – normalny tryb AP. Oczywiście ograniczenia zasięgiem zależą od najsłabszej stacji.

 6. Witam mam pytanie czy jest możliwość użycia M5 jako repetera?
  No i druga sprawa czy połączy się Nano bridge m5 z tą m5 ? Ale m5 będzie skierowana tak że nano bridge będzie wycelowany w „plecy” m5. Dziękuję i Pozdrawiam

  1. Cześć,
   Z tego co pamiętam jest tam opcja repeatera. Problem będzie ze „strzelaniem w plecy” bo z charakterystyki wynika, że ma to marne szanse działać szczególnie przy większych odległościach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.